Praktijk

de praktijk bevindt zich in Lombok te Utrecht.

Niasstraat 1

3531 WR Utrecht

 

Start

we starten met een intake, waarbij we bespreken wat je wens is en wat je wilt bereiken. In deze intake bespreken ook hoe we samen het een en ander gaan aanpakken.  Ik zal dan tevens verder uitleg geven over de vervolgsessies en enkele praktische zaken.  

 

Kosten

Voor elke sessie breng ik 90 euro in rekening (Een sessie duurt tussen de 45 en 60 minuten).

Voor teamcoaching en trainingen kan een offerte op maat worden gemaakt.

 

Betaling

Na elke sessie ontvang je een digitale factuur met een betalingstermijn van 14 dagen om het bedrag aan de praktijk te voldoen.

Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket, kun je de declaratie doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan je terugbetaald.

NL48ASNB0783207786

 

Annuleren

Als je een afspraak wilt verzetten of afzeggen is dat natuurlijk geen probleem. Je kunt me dan bellen, appen of mailen

(0650987343 of info@houthaptonomie.nl).

Tot 24 uur voor de afspraak is dat gratis, daarna breng ik de kosten voor een sessie in rekening.

 

Uw privacy

Voor uw behandeling is het van belang en bovendien mijn wettelijke plicht (WGBO) als zorgverlener om een dossier bij te houden. Hierin staan persoonlijke gegevens over u en aantekeningen over het verloop van de behandeling. U heeft ten allen tijde recht om uw eigen dossier op te vragen en in te zien. U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw gegevens (volgens de wet AVG), ik bewaar wat nodig is voor uw behandeling en voor de financiële administratie, gegevens zijn niet in te zien door derden, en kunnen alleen gedeeld worden met bijvoorbeeld andere zorgverleners na expliciete toestemming van u. Daarnaast kan ik in supervisie of intervisie geanonimiseerd gegevens met collegae delen. Ik ben gehouden aan beroepsgeheim volgens de WGBO.

 

Verwijzing

Er is geen verwijzing van je huisarts of specialist nodig.

 

Informatie

www.ith-haptonomie.nl

https://geneesjewijzer.nl/haptonomie

www.ith-haptonomie.nl 

 

VVH

ik ben verbonden aan het VVH, de beroepsvereniging van haptotherapeuten.

lidnummer A852

 

NFG

Ik ben verbonden aan het NFG, een belangenbehartigingsorganisatie. Zij bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg en bij hen kun je ook terecht wanneer je een klacht hebt (verplicht volgens de Wkkgz). 

www.de-nfg.nl

lidnummer 9249

 

AGB

De AGB-code is een uniek codenummer van Nederlandse zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners.

Mijn AGB-code is 90109381